Selectați pagina

condiţii

Informații termeni pentru clienți
Cuprins
Domeniu
concluzie
retragere
Prețurile și termenele de plată
Conditii de livrare si transport
Reținerea din titlu
Răspunderea pentru defecte (garanție)
Răscumpărarea tichetelor de acțiune
Legea aplicabilă
competență
Codul de conduită
Soluționarea alternativă a litigiilor

1) Domeniul de aplicare
1.1 Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „GTC”) ale RelaxoPet GmbH (denumite în continuare „vânzător”) se aplică tuturor contractelor de livrare a mărfurilor pe care un consumator sau antreprenor (în continuare „client”) cu vânzătorul cu privire la vânzător Magazinul online completează bunurile. Prezentăm obiecțiuni la includerea termenilor proprii ai clientului, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.

1.2 Consumator în sensul acestor termeni și condiții este orice persoană fizică care încheie o tranzacție legală în scopuri care nu sunt predominant nici comerciale, nici activități profesionale independente care pot fi atribuite. Antreprenorul, în înțelesul acestor termeni și condiții, este o persoană fizică sau juridică sau o persoană juridică care acționează în executarea unei tranzacții juridice în exercitarea activității sale profesionale comerciale sau independente.

2) Concluzie
2.1 Descrierile produselor conținute în magazinul online al vânzătorului nu constituie oferte obligatorii ale vânzătorului, ci servesc la oferirea unei oferte obligatorii de către client.

2.2 Clientul poate trimite oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al vânzătorului. În acest caz, clientul, după plasarea mărfurilor selectate în coșul de cumpărături virtuale și du-te prin procesul de comanda electronică, făcând clic pe butonul procesul prin care se dispune încheierea unui contract de ofertă cu caracter obligatoriu din punct de vedere în ceea ce privește coșul de bunuri din. În plus, clientul poate trimite oferta prin telefon, prin fax, prin e-mail, prin poștă sau prin formularul de contact online către vânzător.

2.3 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de cinci zile,

prin trimiterea către client a unei confirmări de ordin scris sau a unei confirmări a comenzii în format text (fax sau e-mail), caz în care primirea confirmării comenzii la client este autoritară;
prin livrarea bunurilor comandate către client, caz în care accesul bunurilor la client este decisiv; sau
solicitând clientului să plătească după trimiterea comenzii.
Dacă sunt disponibile mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie în momentul în care una dintre alternativele menționate mai sus are loc mai întâi. Termenul limită pentru acceptarea ofertei începe în ziua următoare depunerii ofertei de către client pentru a rula și se încheie cu expirarea celei de-a cincea zile, care urmează expedierii ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în perioada menționată anterior, aceasta va fi considerată respingere a ofertei, având drept consecință faptul că clientul nu mai este obligat prin declarația de intenție.

2.4 Dacă alegeți metoda de plată "PayPal Express" de procesare a plăților prin intermediul serviciului de plată PayPal are loc (Europa) S.à rl & Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (denumită în continuare: "PayPal"), sub rezerva aplicării PayPal Contract de utilizare, disponibil la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau - în cazul în care clientul nu are un cont PayPal - sub rezerva condițiilor de plată fără cont PayPal , disponibil la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. În cazul în care clientul alege în timpul procesului de comanda on-line „PayPal Express“, ca metodă de plată, a plecat, făcând clic pe butoanele în același timp, procesul de comanda finală și un ordin de plata la PayPal. În acest caz, vânzătorul recunoaște prin prezenta acceptarea ofertei de client, în momentul în care clientul declanșează, făcând clic pe butoanele procesului de comanda a încheia procesul de plată.

2.5 Dacă este selectat tipul de plată „Amazon Payments”, prelucrarea plăților se efectuează prin intermediul furnizorului de servicii de plată Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (în continuare: „Amazon”), în baza acordului de utilizator Amazon Payments Europe, disponibil la https: / /payments.amazon.de/help/201751590. Dacă clientul selectează „Plăți Amazon” ca metodă de plată ca parte a procesului de comandă online, el emite și o comandă de plată către Amazon făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. În acest caz, vânzătorul declară acceptarea ofertei clientului în momentul în care clientul declanșează procesul de plată făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

În 2.6 depune o ofertă pe formularul de comandă online de la vânzător contractului va fi depusă de către vânzător și client după trimiterea comanda lui, împreună cu acești Termeni și Condiții în scris (de ex. Ca e-mail, fax sau scrisoare) a trimis. În plus, textul tratatului de pe site-ul web al vânzătorului este arhivată și pot fi accesate gratuit de la client a protejat parola contului de client, specificând informațiile de conectare, cu excepția cazului în care clientul a creat un cont în magazinul on-line al vânzătorului înainte de a trimite comanda.

2.7 Înainte de a plasa comanda pe formularul de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica posibile erori de scriere prin citirea cu atenție a informațiilor afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de intrare poate fi funcția de extindere a browser-ului, cu ajutorul căreia afișajul de pe ecran este mărit. Ca parte a procesului de comenzi electronice, clientul își poate corecta intrarea prin intermediul funcțiilor obișnuite ale tastaturii și mouse-ului până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.8 Numai limba germană este disponibilă pentru încheierea contractului.

2.9 Prelucrarea și contactarea comenzilor au loc de obicei prin e-mail și prin procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail specificată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când se utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de către terțe persoane însărcinate cu procesarea comenzilor pot fi livrate.

3) Retragerea
Consumatorii 3.1 au, în principiu, dreptul la un drept de retragere.

3.2 Informații suplimentare privind dreptul de revocare rezultă din politica de anulare a vânzătorului.

4) Preturi si plata
4.1 Cu excepția cazului în care descrierea produsului de către vânzător indică altfel, prețurile cotate sunt prețurile totale care includ taxa pe valoarea adăugată legală. Dacă este necesar, costurile suplimentare de livrare și de expediere sunt specificate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2 Opțiunea de plată va fi comunicată clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.3 În cazul în care plata anticipată este convenită prin transfer bancar, plata este datorată imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei date scadente ulterioare.

4.4 Dacă plata se face folosind o metodă de plată oferită de PayPal, plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luxemburg (în continuare: „PayPal”), cu valabilitatea Condițiile de utilizare PayPal, disponibile la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau - dacă clientul nu are un cont PayPal - în condițiile de plată fără un cont PayPal. , poate fi vizualizat pe https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 Dacă selectați metoda de plată "PayPal Invoice", vânzătorul va transfera cererea de plată către PayPal. Înainte de a accepta cesionarea vânzătorului, PayPal va efectua o verificare a creditului folosind informațiile despre client. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza clientului metoda de plată "PayPal Rechnung" în cazul unui rezultat negativ al examinării. Dacă metoda de plată „cont PayPal“, aprobat prin PayPal, clientul trebuie să plătească factura în termen de 30 zile de la primirea de bunuri la PayPal, cu condiția nici o altă plată este dat de PayPal. În acest caz, el poate plăti numai PayPal cu un efect de debitare a datoriilor. Cu toate acestea, vânzătorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, chiar și în cazul atribuirii reclamațiilor. De exemplu, la bunuri, timp de livrare, expediere, returnări, reclamații, declarații de revocare și transferuri sau credite. Termenii și Condițiile generale se aplică la utilizarea achiziționarea facturii de PayPal, disponibil la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

5) Condiții de expediere
5.1 Livrarea mărfurilor se face prin poștă la adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care se convine altfel. La procesarea tranzacției, adresa de livrare specificată în procesarea comenzii vânzătorului este decisivă.

5.2 Pentru mărfurile care sunt livrate de către un expeditor, livrarea are loc „margine liberă”, adică la cea mai apropiată linie publică la adresa de livrare, cu excepția cazului în care informațiile de expediere din magazinul online al vânzătorului indică altfel și cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.

5.3 Trimite compania de transport maritim a trimis înapoi bunurile către vânzător ca o livrare la client nu a fost posibil, clientul suportă costurile pentru livrarea fără succes. Acest lucru nu se aplică în cazul în care clientul nu reprezintă o condiție care a dus la imposibilitatea de livrare sau dacă a fost împiedicat temporar să accepte serviciul oferit, cu excepția cazului în vânzătorul a anunțat performanța sa un timp rezonabil în avans a avut. În plus, acest lucru nu se aplică costului transportului, în cazul în care clientul își exercită efectiv dreptul de retragere. Pentru costurile de returnare declarația scop în revocarea regulamentului vânzătorului se aplică să-și exercite mai eficient dreptul de retragere de către client.

5.4 La ridicarea mărfurilor, vânzătorul informează clientul prin e-mail că bunurile comandate de el sunt pregătite pentru preluare. La primirea acestui e-mail, clientul poate lua mărfurile după consultarea vânzătorului la domiciliul vânzătorului. În acest caz, nu se vor percepe costuri de expediere.

6) Păstrarea titlu
Dacă vânzătorul avansează în avans, își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la plata integrală a prețului de achiziție datorat.

7) Răspunderea pentru defecte (garanție)
7.1 Dacă elementul achiziționat este defect, se aplică dispozițiile privind răspunderea legală pentru defecte.

7.2 Fără a aduce atingere acestui fapt, termenul de prescripție pentru revendicările pentru defecțiunile bunurilor utilizate este de un an de la livrarea bunurilor către client. Cu toate acestea, scurtarea termenului de prescripție la un an nu se aplică

pentru lucruri care au fost folosite pentru o structură în funcție de uzul lor obișnuit și au cauzat defectivitatea sa,
pentru daunele și cererile de rambursare ale clientului
în cazul în care vânzătorul a ascuns defectul în mod fraudulos.
7.3 Clientul este rugat să se plângă către furnizorul de bunuri livrate cu daune evidente de transport și să informeze vânzătorul în legătură cu acesta. În cazul în care clientul nu se conformează, acest lucru nu are nici un efect asupra creanțelor sale legale sau contractuale pentru defecte.

8) răscumpărarea de vouchere promoționale
8.1 Voucherele care sunt emise gratuit de vânzător ca parte a promoțiilor cu o perioadă specifică de valabilitate și care nu pot fi achiziționate de către client (în continuare „vouchere promoționale”) pot fi răscumpărate doar în magazinul online al vânzătorului și numai în perioada specificată.

8.2 Produsele individuale pot fi excluse din promoția cuponului, cu condiția ca o restricție corespunzătoare să rezulte din conținutul cuponului promoțional.

Tichetele promoționale 8.3 pot fi valorificate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

8.4 Numai un singur cupon de acțiune poate fi răscumpărat pentru fiecare comandă.

8.5 Valoarea bunurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea voucherului promoțional. Orice sold restant nu va fi rambursat de către vânzător.

8.6 Dacă valoarea voucherului de acțiune este insuficientă pentru a acoperi ordinea, una dintre metodele de plată rămase oferite de vânzător poate fi selectată pentru a compensa diferența.

8.7 Soldul unui cupon de acțiune nu este plătit nici în numerar, nici în dobândă.

8.8 Voucherul de acțiune nu va fi rambursat dacă clientul returnează bunurile integral sau parțial plătite cu voucherul de acțiune ca parte a dreptului său de retragere legal.

8.9 Cuponul de acțiune este transferabil. Vânzătorul poate face un efect de eliberare pentru proprietarul respectiv care răscumpără voucherul de acțiune în magazinul online al vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul are cunoștință sau ignoră în mod grav neglijența neautorizării, incapacității de a funcționa sau lipsa de reprezentare a proprietarului respectiv.

9) Legea aplicabilă
Pentru toate raporturile juridice dintre părți, se aplică legea Republicii Federale Germania, excluzând legile privind achiziționarea internațională de bunuri mobile. Pentru consumatori, această alegere de drept se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile obligatorii ale legislației statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.

10) Jurisdicție
În cazul în care clientul este un comerciant, persoană juridică de drept public sau fond special de drept public înființate pe teritoriul Republicii Federale Germania, singurul loc de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din acest contract este de afaceri a vânzătorului. În cazul în care clientul este stabilit în afara teritoriului Republicii Federale Germania, este de afaceri de competența exclusivă vânzător pentru orice litigii care decurg din acest contract, în cazul în care contractul sau revendicări în conformitate cu acordul comercial al clientului sau activitatea profesională poate fi atribuită. Cu toate acestea, în cazurile de mai sus, vânzătorul are în orice caz dreptul de a apela instanța la sediul clientului.

11) Cod de conduită
Vânzătorul a prezentat condițiile de participare la inițiativa eCommerce "Fairness in Commerce", care poate fi consultată pe Internet la http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
Vânzătorul a prezentat liniile directoare pentru „comentarii clienți Google“, care sunt disponibile pe internet la https://support.google.com/merchants/topic/7105962.
12) Rezolvarea alternativă a litigiilor
12.1 Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor pe Internet la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește drept punct de contact pentru rezolvarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de achiziții online sau de servicii care implică un consumator.

12.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj a consumatorilor.
[gzd_complaints]

Site-ul nostru utilizează module cookie. Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații despre modulele cookie și despre opțiunile lor de contradicție, consultați politica de confidențialitate Pentru mai multe informaţii

Utilizăm modulele cookie pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul pe site-ul nostru. Împărtășim, de asemenea, informații despre folosirea site-ului nostru de către partenerii noștri de social media, de publicitate și de analiză. Afiliații noștri pot cumula aceste informații cu alte informații pe care vi le-ați furnizat sau le-ați colectat ca parte a utilizării de către dvs. a Serviciilor. Sunteți de acord cu cookie-urile noastre dacă continuați să utilizați site-ul nostru.

Aproape